108 Idea Shop : ร้านร้อยแปดไอเดีย

Current Status
Not Enrolled
Price
990
Get Started

เนื้อหา

 • บทนำ
 • สิ่งที่ต้องเตรียม
 • สิ่งที่ต้องเรียนรู้
 • งบประมาณเริ่มต้น
 • ช่องทางในการขาย
 • ประเภทของวัสดุ สินค้า และบริการ
 • ประเภทงาน DTG
 • ประเภทงาน DTF
 • ประเภทงานอื่นๆ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์
 • กลุ่มพูดคุยปรึกษาและรับทำ
 • การตั้งราคา
 • การทำเว็บไซต์ร้านค้าเบื้องต้น
 • การตั้งค่าร้านค้า
 • การติดตั้งปลั้๊กอินเพื่อใช้งาน
 • การตั้งค่าปลั๊กอิน
 • ฯลฯ